05-09-2017 Ekstraordinært møde

Børne- og Kulturudvalget
16:00 - 16:15 B.3.25